Wise Bed Manager

Program za razporejanje postelj v vaši bolnišnici


Z uporabo Wise Bed Managerja se:

○ Skrajša čakanje bolnikov pri urgentnih sprejemih
○ Zmanjšajo odpovedi programskih sprejemov na kirurgijo zaradi pomanjkanja postelj
○ Sprejme več bolnikov na oddelke, primerne njihovim kliničnim potrebam

Vse, kar morate vedeti, je v tem obsežnem Priročniku za uporabo: NALOŽI

Mobirise

Prednosti in lastnosti Wise Bed Managerja

Program Wise Bed Manager pomaga pri hitrem in preglednem nameščanju bolnikov v proste posteje po vaši bolnišnici.

01

Osebje razbremeni stresa pri iskanju proste postelje, še posebej pri urgentnih sprejemih.

Wise Bed Manager izboljša in skrajša komunikacijo med sprejemno ambulanto in hospitalnim oddelkom.

02

Skrajša čakanje bolnika na prosto posteljo pri urgentnih sprejemih in zmanjša število sprejemov bolnikov na neprimerne oddelke zaradi prezasedenosti.

Wise Bed Manager omogoča hiter dostop do potrebnih informacij za razporejanje bolnikov in sprejemanje odločitev. Enostavnost uporabe Wise Bed Managerja z izpopolnjenim grafičnim vmesnikom.

03

Vodjem bolnišnice poveča kompetentnosti v komunikaciji s svetom zavoda, zdravstveno zavarovalnico in mediji.

Iz zgodovinskih podatkov zasedenosti Wise Bed Manager izdela poročla in pomaga pri planiranju.

04

Oddelek ohrani nadzor nad posteljami, in osebju oddelka omogoča, da bolnike razporedi na določena ležišča.

Upravljavec s posteljami določi bolnika na oddelek, oddelčno osebje pa ima nadzor nad svojim oddelkom.

05

Zdravnike razbremeni oddaljenih vizit.

Zaradi zmanjšanega števila neprimernih sprejemov, se zmanjša število vizit na oddaljenih oddelkih.

06

Poveča finančno učinkovitost bolnišnice in poda dober pregled nad stroški uvedbe in uporabe programa Wise Bed Manager.

Programski paket nima skritih stroškov. Vključuje vse potrebne licence, instalacijo v bolnišnično omrežje in izobraževanje uporabnikov

Uporabnost programa

Enostavnost uporabe in preglednost nad delom je bilo primarno vodilo pri razvoju. Posebna pozornost je bila namenjena:


IZOBRAŽEVANJU

Izobraževanje za posameznega uporabnika.

PREGLEDNOSTI UPORABNIŠKEGA VMESNIKA 

Vse potrebne informacije in zadolžitve so na enem ekranu.

HITROSTI OPRAVLJANJA NALOG

Večina dogodkov je opravljenih v nekaj sekundah in z enim klikom.

ENOSTAVNOSTI DELA

Naloge so natančno definirane in so sestavljene iz kratkih in enostavnih  korakov.

Uporabniki programa

Wise Bed Manager je program, ki s prijaznostjo do uporabnika poveča razpoložljivost postelj v bolnišnici s 30 ali 3000 posteljami.
Wise Bed Manager je namenjen trem skupinam uporabnikov. Vsaka skupina dostopa do programa s prilagojenim modulom:

Modul Oddelčni uporabnik

Modul Oddelčni uporabnik je grafičen vmesnik, ki deluje kot upravljavec postelj za posamezen hospitalni oddelek. Enostaven "povleci in spusti" vmesnik dovoli oddelčnemu uporabniku, da sprejme bolnika oziroma ga prestavi z enim samim klikom.

Modul Vodja bolnišnice

Wise Bed Manager vodjem bolnišnice omogoča:

○ Pregled trenutnih zasedenosti postelj na vseh ravneh (bolnišnica, oddelek, soba, postelja)
○ Zgodovinski pregled zasedenosti postelj za izbrano obdobje
○ Analize in statistike

Modul Upravljavec postelj (Bed manager)

Modul Upravljavec postelj (Bed Manager) omogoča hitro in podrobno iskanje nezasedenih postelj ter rezervacijo postelje na oddelku. Upravitelja postelj nato samodejno obvesti o statusu njegove rezervacije.

Modul omogoča:

○ Kontrolo prostih in zasedenih kapacitet za vsak oddelek
○ Urejanje pacientov (dodajanje pacientov, urejanje pacientovih podatkov)
○ Prenos pacientov med oddelki bolnišnice
○ Rezervacijo primernih postelj glede na karakteristike postelje in opreme
○ Pregled vseh prejšnjih akcij oddelkov

Uvajanje programa

S prijaznostjo do uporabnika in hitrim učenjem je uvedba programa v delovni proces poenostavljena.Wise Bed Manager bomo vgradili v delovni proces vaše bolnišnice hitro in enostavno. Uvedba je sestavljena iz treh korakov:

1. Tehnična implementacija in varnost podatkov

Uporabnik za delo z Wise Bed Managerjem potrebuje brskalnik, ki deluje na večini obstoječih računalnikov.

Varnost dostopanja do podatkov zagotavljamo z mednarodno sprejetimi standardi, kot so HTTPS enkripcija podatkov, kriptiranje podatkov v centralni bazi in podobno.

2. Vpeljava Wise Bed Managerja v delovni proces

Wise Bed Manager deluje samo v primeru, če razpolaga s točnimi podatki, zato je uvedba v delovni proces kritični del implementacije.

Pred samo inštalacijo je v sistem že vnesena topologija vaše bolnišnice, z oddelki, sobami, vrstami postelj in njihovo opremo.

Sistem lahko vključimo v delovni proces postopno, po en oddelek na enkrat ali v celoti. V obeh primerih vključevanje poteka tako, da delo na oddelku ni moteno. Čez dan se pripravi vse potrebne podatke – popis dejanskega stanja. Ko je ta izdelan, natančno spremljamo spremembe in v času, ko se jih pričakuje najmanj, sistem zaženemo in je takoj pripravljen za uporabo.

3. Izobraževanje uporabnikov

Program Wise Bed Manager je enostaven za uporabo, zato je krivulja učenja zelo strma. Glede na različne uporabnike smo razvili tri tečaje:

Oddelčni uporabnik

Ta modul, ki omogoča razporejanje bolnikov na oddelku, uporablja večna uporabnikov. Izobraževanje vodi inštruktor in traja 1 uro, za skupino z 10 do 15 udeleženci.


Program:

○ Kaj sistem dela in kakšne so uporabniške koristi pri njegovi uporabi
○ Prijavljanje in odjavljanje iz programa
○ Uporabniški vmesnik
○ Sprejem, odpust, premestitev in iskanje bolnika
○ Menjavanje statusa postelje in opreme ob postelji
○ Posebni primeri in uporaba pomoči
○ Samostojno delo: izvedba 3 scenarijev uporabe  

Upravljavec postelj 

Modul Upravljavec postelj (Bed Manager) je administrativni modul, ki ima vpogled v vire celotne bolnišnice in ki opravlja primarni razpored bolnikov po oddelkih. Izobraževanje vodi inštruktor in traja 2 uri za 1 do 2 udeleženca.

Program:

○ Funkcije sistema in uporabnikove koristi ob uporabi
○ Uporabniški vmesnik
○ Administriranje oddelkov, sob in postelj
○ Sprejem bolnika, odpust in premestitev bolnika
○ Spremljanje izvedbe nalog na oddelkih
○ Posebni primeri in podpora uporabnikom
○ Samostojno delo: izvedba tipičnih scenarijev za sprejem, odpust in premestitev bolnika

Vodja bolnišnice

Modul vodji bolnišnice omogoča pregled ter oskrbo s statističnimi podatki, ki so potrebni za analizo virov v bolnišnici. Izobraževanje vodi inštruktor in traja 2 uri, za 1 ali 2 udeleženca.


Program:

○ Uporaba in pregled grafov
○ Analiza statističnih podatkov s pomočjo grafov
○ Spremljanje zasedenosti postelj v bolnišnici
○ Uporabniški vmesnik
○ Pregled bolnišničnih virov na vseh ravneh (oddelek, soba, postelja)

Zaslonski posnetki

Sistemske zahteve:

Wise Bed Manager je nameščen na enem mestu (strežniku) v bolnišnici. Wise Technologies ponuja tudi možnost gostovanja, zato je v bolnišnici lahko kakršna koli oprema za uporabo.
Od osrednjega strežnika (ki se nahaja v bolnišnici ali ga gosti Wise Technologies) je prek omrežja na voljo internetna aplikacija do vseh računalnikov (odjemalcev) enote.

Minimalna konfiguracija:
• osebni računalnik ali kateri koli drug računalnik, ki podpira internetni brskalnik
• 512 MB RAM -a
• 2 GB prostega prostora na disku
• Nameščena programska oprema: kateri koli operacijski sistem z Internet Explorerjem 7 (ali novejšim) ali Mozilla Firefox 3 (ali novejšim)
• Ločljivost zaslona: najmanj 1024 × 768 slikovnih pik 

Kontakti

Wise Technologies Ltd.
Cesta 24. junija 23
SI-1000 Ljubljana
Slovenia (EU)

Phone: +386 1 541 41 30
Fax: +386 1 541 41 32
Sales: +386 1 541 41 31

Email

info_wise@wise-t.com
sales_wise@wise-t.com