program za raspoređivanje kreveta u vašoj bolnici

Kontakt

Wise Technologies Ltd.

Wise Technologies d.o.o.
Hasana Brkica bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +386 1 541 41 32
Faks: +386 1 541 41 32
E-mail:
Stranica: www.wise-t.com

Prodaja: +386 1 541 41 31
E-mail:

Podpora: +386 1 541 41 33
E-mail: