program za raspoređivanje kreveta u vašoj bolnici

Prednosti i svojstva Wise Bed Managera

Naèin upravljanja krevetima olakÅ¡ava posao kod prijema bolesnika u bolnièke odjele i štedi vrijeme traženja slobodnih kreveta u cijeloj bolnici.

10 najvažnijih prednosti Wise Bed Managera

1.

Osoblje je osloboÄ‘eno stresa traženja slobodnog kreveta, posebno kod hitnih sluÄ?ajeva.
Wise Bed Manager pridonosi kvalitetnijoj i kraćoj komunikaciji izmeÄ‘u odjela za prijem pacijenata i bolniÄ?kog odjela u koji pacijent biva smjeÅ¡ten.

2.

PoveÄ?ava financijsku uÄ?inkovitost bolnice.
Wise Bed Manager omogućava pregled zauzetosti kreveta u bolnici u svakom datom momentu.

3.

Upravi bolnice povećava kompetentnost u komunikaciji sa svojim djelatnicima, zdravstvenim osiguranjem i medijima.
Iz dobivenih podataka o zauzetosti Wise Bed Manager radi obavijesti i pomaže u planiranju.

4.

Smanjuje potrebu za neprimjerene prijeme bolesnika na odjele zbog prezauzetosti.
Sa Wise Bed Managerom imamo brzi pristup potrebnim informacijama neophodnim za raspoređivanje bolesnika i njihovu hospitalizaciju.

5.

Kod hitnih prijema skraÄ?uje Ä?ekanje bolesnika na slobodan krevet.
Jednostavnost upotrebe uz koriÅ¡tenje grafiÄ?kog unosa podataka.

6.

Jasan pregled troškova uvoðenja i korištenja programa Wise Bed Manager.
Programski paket nema sakrivenih troÅ¡kova, tj. u cijenu kupljene licence ukljuèena je sva potrebna oprema, njeno instaliranje u mrežu bolnice kao i izobrazba korisnika.

7.

Opremu je jednostavno uklopiti u radni proces.
Wise Bed Manager je jednostavan i lak za upotrebu tako da će ga korisnici vrlo dobro prihvatiti.

8.

UsklaÄ‘uje rasporeÄ‘ivanje kreveta na razini cijele bolnice i osoblju na odjelu omogućava raspored bolesnika u toÄ?no odreÄ‘eni krevet.
Upravljac kreveta, bolesnika dodijeli određenom odjelu, a osoblje tog odjela ima daljnji nadzor nad odjelom.

9.

Smanjuje broj otkazivanja već planiranih prijema pacijenata u bolnicu zbog nedostatka kreveta.
Sa Wise Bed Managerom je omogućeno lakÅ¡e planiranje kapaciteta za hitne sluÄ?ajeve, bazirano na osnovu istorije zauzetosti.

10.

Doktore oslobađa nepotrebnih odlazaka u vizite na udaljene odjele.
Zbog smanjenog broja neprikladnih prijema bolesnika, smanjuje se broj vizita na udaljene odjele.