program za raspore─Ĺivanje kreveta u va┼íoj bolnici

Uvo─Ĺenje programa

Na zadovoljstvo korisnika, brzim u─?enjem je pojednostavljeno uvo─Ĺenje ovog programa.

Wise Bed Manager ćemo implementirati u radni proces vaše bolnice brzo i jednostavno. Sastoji se iz tri koraka:

 1. Tehni─?ka implementacija i sigurnost
 2. Izobrazba korisnika
 3. Uvo─Ĺenje Wise Bed Managera u radni proces

Tehni─?ka implementacija i sigurnost podataka

U paketu Wise Bed Manager nalazi se i poslu┼żitelj, koji ─çe biti uklju─?en u mre┼żu va┼íe bolnice. Korisniku je za rad potreban pretra┼żiva─?, koji se koristi na ve─?ini postoje─?ih ra─?unala.

Sigurnost pristupu podataka garantiramo me─Ĺunarodno prihva─çenim standardima, kao ┼íto su HTTPS enkripcija podataka, kriptiranje podataka u centralnoj bazi i sli─?no.

Izobrazba korisnika

Program Wise Bed Manager je jednostavan za upotrebu, tako da u─?enje ide jako brzo. Sa obzirom na razli─?ite korisnike, razvili smo tri te─?aja:

1.

Korisnik na odjelu
Ovaj modul koji omogu─çava raspore─Ĺivanje bolesnika na odjelu koristi ve─çina korisnika. ┼ákolovanje korisnika tog modula vodi instruktor i traje 1 sat, za skupinu od 10 do 15 u─?esnika.

Program:

 • Kako sistem funkcionira i kojii su rezultati njegove upotrebe
 • Prijava i odjava iz programa
 • Upotreba korisni─?kog su─?elja
 • Prijem, otpust i premje┼ítaj bolesnika
 • Mijenjanje statusa kreveta i opreme kreveta
 • Posebni primjeri kori┼ítenja Pomo─çi
 • Samostalni rad: izvedba 3 scenarija upotrebe programa
2.

Upravitelj kreveta (Bed manager)
Modul Bed manager je administrativni modul, koji ima uvid u resurse cijele bolnice i koji popravlja primarni raspored bolesnika po odjelima. ┼ákolovanje korisnika vodi instriktor i traje 2 sata za 1 do 2 u─?esnika.

Program:

 • Funkcije sistema i koristi njegove upotrebe
 • Upotreba korisni─?kog su─?elja
 • Administriranje odjela, soba i kreveta
 • Prijem, otpust i premje┼ítaj bolesnika
 • Pra─çenje provedbe naloga po odjelima
 • Posebni primjeri i potpora priru─?nikom
 • Samostalni rad: izvedba tipi─?nih scenarija kod prijema, otpusta i premje┼ítaja bolesnika
3.

Uprava bolnice
Modul za mena─Ĺment bolnice omogu─çava pregled svih statisti─?kih podataka, potrebnih za analizu kapaciteta bolnice. ┼ákolovanje korisnika tog modula vodi instruktor i traje 2 sata ÔÇô za 1 ili 2 u─?esnika.

Program:

 • Upotreba i pregled statisti─?kih grafikona
 • Analiza statisti─?kih podataka uz pomo─ç grafikona
 • Pra─çenje zauzetosti kreveta u bolnici
 • Upotreba korisni─?kog su─?elja
 • Pregled kapaciteta bolnive na svim nivoima (odjel, soba, krevet, klinika)

Uvo─Ĺenje Wise Bed Managera u radni proces

Wise bed Manager radi samo ako raspola┼że s to─?nim podacima, zato je uvo─Ĺenje u radni proces kriti─?ni dio implementacije.

Prije same instalacije, u sistem je unesen pregled vaše bolnice, sa odjelima, sobama, vrstama kreveta i njihovom opremom.

Sistem mo┼żemo uklju─?iti u rad postupno, jedan po jedan odjel, ili u cijelosti odjednom. U oba slu─?aja uklju─?ivanje proti─çe bez ikakvih smetnji za rad na odjelu. U jednom danu se pripreme svi potrebni podaci ÔÇô popis dnevnog stanja. Kada smo to napravili, detaljno spremimo izmjene i u trenutku kada se najmanje o─?ekuje, sistem uklju─?imo i odmah je spreman za upotrebu.