program za raspoređivanje kreveta u vašoj bolnici

Wise Bed Manager

Raspoređivanje bolničkih kreveta je jedan od ključnih faktora kod pružanja usluga krajnjim korisnicima – bolesnicima.

Upotrebom Wise Bed Managera se:

  • Kod hitnih prijema bolesnicima se uveliko skraćuje čekanje na krevet
  • Smanjuje se broj otkazanih prijema na hirurgiju zbog pomanjkanja kreveta
  • Prihvati se veći broj pacijenata na odjele, respektabilno njihovim kliničkim potrebama
Wise Bed Manager doprinosi večoj učinkovitosti upotrebe vaših kreveta.

Wise Bed Manager doprinosi večoj učinkovitosti upotrebe vaših kreveta.
Raspoloživost određenog broja kreveta možemo povećati većom učinkovitosti njihove upotrebe.